Rock Water

Bloesem therapie

De geneeskracht van de bloesems en de lichtkracht van de zon ineen.

De bloesems werken in op het mentaal-spirituele niveau. Je gedachten komen tot rust en daardoor ook je gevoelens en emoties. Je zult meer innerlijke rust gaan ervaren en daardoor kun je dicht bij jezelf blijven.

De 38 remedies zijn in te zetten bij gevoelens van o.a. angsten, zorgen, gebrek aan zelfvertrouwen en enthousiasme, besluiteloosheid, eenzaamheid, verveling en ongeduld. Maar ook ondersteuning bij lichamelijke klachten, afvallen, op een kruispunt staan, ouder worden.

38 bloesem remedies

 

Hieronder volgt een zeer korte beschrijving van de 38 bloesems verdeeld in 7 groepen. Je zou een hele website kunnen vullen met informatie over de bloesems.

Het zijn wat kernwoorden. De bloesems helpen je dus om het negatieve om te zetten in het positieve.

Angsten

Maskerbloem: angst voor iets bekends, voor b.v. spinnen

Esp: angst voor iets dat je niet kunt benoemen

Zonneroosje: hevige angst of paniek

Kerspruim: angst voor verlies van zelfbeheersing

Rode kastanje: angst voor wat een ander zou kunnen overkomen

Onzeker, niet kunnen kiezen

Hardbloem: geen keuzes maken door innerlijke onrust

Wilde Dravik: veel talent, teveel keuzemogelijkheden, geen doel

Loodkruid: weinig zelfvertrouwen om te kiezen

Haagbeuk: ergens tegenop zien, mentale moeheid, maandagochtend gevoel

Gentiaan: moedeloos na tegenslag, geven snel op

Gaspeldoorn: hopeloos, wanhopig, zon schijnt niet meer

Niet voldoende interesse in het heden

Bosrank: teveel dagdromen over de toekomst

Kamperfoelie: teveel denken aan het verleden

Hondsroos: berusting in je "lot", apathie

Olijf: geestelijke en lichamelijke uitputting, accu is leeg

Kastanjeknop: onverschillige levenshouding, dingen half afmaken

Herik: zwaarmoedigheid zonder reden, sombere gedachten

Paardenkastanje: aanhoudende gedachten, overactief hoofd

Eenzaamheid, je alleen voelen

Waterviolier: trots,gereserveerd, gaan hun eigen gang

Reuzenbalsemien: ongeduldig, innerlijk gespannen, weinig tactvol naar anderen

Struikheide: kunnen niet lang alleen zijn, praatziek

Overgevoelig voor invloeden en ideeën

Agrimonie: zwartgallig, rusteloos, bezorgd zijn

Duizendguldenkruid: zwakte, onderdanig, geen nee kunnen zeggen

Walnoot: je wilt het anders aanpakken maar ....

Hulst: jalouzie, wantrouwen, je sluit je af

Moedeloos

Larix: gebrek aan zelfvertrouwen, onderwaardering

Den: ja sorry, gevoel van tekortschieten, schuldig zijn

Iep: tijdelijk gedemotiveerd, bevestiging is even nodig

Kastanje: in de put zitten, alleen, lijden, grens bereikt

Vogelmelk: innerlijke verdoving, geschokt, ontroostbaar

Wilg: verbitterd zijn, mopperen, neerwaartse spiraal, glas halfleeg

Eik: roofbouw plegen op je lichaam, geen tijd voor ziek zijn

Appel: smetvrees, fobieën, jezelf niet mooi vinden

Overbezorgd voor het welzijn van anderen

Beuk: geblokkeerd gevoelsleven, verstarring, onverdraagzaam

Bronwater: hard voor zichzelf, verstijving, gedisciplineerd

Cichorei: je wilt nodig zijn, egoïsme, je wilt aandacht

Ijzerhard: star, opdringerig, bemoeizucht goedbedoeld

Wijnstok: neiging tot overheersen, manipuleren, bazig